Yana Restaurant

Halal Certificate in Thai

หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ผู้ประกอบการ ยานาฟาร์ม จำกัด (เรสเตอรองส์) เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินตามกรรมวิธีอย่างถูกต้อง ตามหลักการศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยจึงให้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ใช้เครื่องหมายรับรอง ฮาลาล

IMG